about us

مدیرعاملحسین محمدی

سخن مدیر عامل

بعنوان مدیرعامل و عضوی از خانواده شرکت تولیدی نیکوتراش، معتقدم با توجه به رشد فزاینده تغییرات در سطوح فناوری و اقتصاد و در آستانه ورود به بازارهای جهانی، تبیین استراتژی دانش‌محور، مهم‌ترین عامل برای عبور از طوفان‌های مسیر توسعه است. لذا :

settings gears کوشش در جهت تولید محصولات متمایز و قابل رقابت از هرحیث، از اهداف استراتژیک ماست.

settings gears درخشش بلامنازع نام نیکوتراش بر تارک صنعت کشور و تبدیل آن به یک برند متعالی، هدف نهایی ماست.

settings gears ما بر این باوریم که در برابر تمامی مشتریانی که از محصولات و خدمات ما استفاده می‌کنند، کاملا مسئولیم.

settings gears به خواسته های تصریحی و تلویحی مشتریان توجه داریم و در جهت مرتفع نمودن آنها گام بر خواهیم داشت.

settings gears بکارگیری سیستم‌های مدیریتی و مدیریت اطلاعات و اتوماسیون را از موثرترین راهها برای حصول اهداف خود می‌دانیم.
 
settings gears توجه به کیفیت محصولات و بهبود مستمر آنها از طریق ایجاد و استمرار سیستم تضمین کیفیت و ارتقاء سطح استانداردهای کارخانه‌ای از اهداف اصلی ماست.
 
settings gears تقویت و ارتقاء منابع انسانی، برقراری سیستم شایسته سالاری، تقویت روحیه، مشارکت عمومی از طریق سهیم نمودن پرسنل در قبال زحماتشان، ایجاد رقابت سازنده و توجه به استعداد و رشد آنها، در راس امور قرار دارد.